Zpět

Školství v kraji

Přidáno 20. 9. 2016
Ilustrační foto
Odpovědi na dotazy MF Dnes (Petr Záleský)

Je plně v moci kraje, aby vytvořil síť středních škol, která vyhoví hospodářským potřebám a přinese i dobrý základ pro uplatnění absolventů.

Současné vedení kraje letos zcela rezignovalo na optimalizaci středních škol coby odpověď na mnoho volných míst na středních školách. Má tento problém jiná řešení než nepopulární slučování?
Kapacita středních škol vysoce převyšuje počet žáků. Kraj na tuto situaci reaguje metodou postupného vyhnívání, tj. postupně slučuje málo obsazené školy. Demografickému vývoji a uplatitelnosti absolventů je třeba krajskou síť středních škol upravit. Tedy stanovit, kde, s jakou kapacitou a jakým zaměření budou střední školy v kraji rozmístěny. Takový návrh musí být důkladně projednán s radnicemi a odbornou veřejností a následně uveden do života.

Mělo by hejtmanství finančně přispívat vytipovaným učitelům odborných předmětů, aby neutíkali do soukromé sféry?
Podporujeme navyšování platů učitelů a úpravu platových předpisů tak, aby ředitelé škol mohli platovými podmínkami potřebné učitele na škole udržet.

Kraj celkem úspěšně podporuje zájem o technické učební obory stipendii. Jakými dalšími způsoby by měl motivovat mladé lidi, aby šli do učení?
Práce musí člověka především zajímat a bavit. Je to už ve výchově od poměrně útlého věku a tady je role rodiny a škol nesmírně důležitá. Právě ve firmách vznikají prostředky, ze kterých žije zbytek společnosti včetně státního administrativního aparátu. To se musí poznat především na platu, což není snadné, protože platy ve firmách mohou být jen na takové úrovni, jakou dovolí konkurenční prostředí. Stát by měl dostupnými ekonomickými nástroji udržovat takovou relaci mezi platy ve firmách a státních institucích, která povede k tomu, aby lidé hledali práci spíše ve firmách než na úřadech.

Měl by kraj usilovat o získání více pravomocí při řízení jím provozovaných středních škol?
Je plně v moci kraje, aby vytvořil síť středních škol, která vyhoví hospodářským potřebám a přinese i dobrý základ pro uplatnění absolventů. V současnosti kraj neustále řeší, jak to udělat, aby bylo na platy učitelů, mnohem méně se zabývá tím, co se na školách učí. Spíše je třeba změnit přístup kraje ke školám, než řešit pravomoci.

Ing. Vladimír Derner
lídr Koalice pro Královéhradecký kraj
www.derner.cz