Zpět

Rodina je základ státu

Přidáno 29. 5. 2020
Ilustrační foto
Čerstvě narozený človíček je naprosto bezbranným a na péči blízkých plně odkázaným stvořením, před kterým stojí velký úkol. Neočekává se od něho totiž nic jiného, než že vyroste v dospělého člověka, který se dokáže postarat nejenom o sebe, ale také o svoji rodinu a převezme i díl odpovědnosti za obec či stát.

Dobrá, funkční rodina je místo, kde se dítě učí spolupráci, sounáležitosti, vzájemné pomoci, toleranci i soucitu. Toto poslání rodiny je nenahraditelné a bohužel často bývá nedoceňováno.

Program rodinné politiky našeho kraje usiluje o zlepšení postavení rodin a Rodinné pasy jsou příspěvkem k lepší dosažitelnosti některých služeb a také motivují ke společnému trávení volného času. Přeji Vám tedy co nejvíce krásných společných zážitků.

Vladimír Derner