KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2020-2024 Musíme snížit objem odpadu
Zpět

Musíme snížit objem odpadu

Přidáno 11. 5. 2020
Ilustrační foto
Vždy mě zamrzí, když vidím, jak v popelnicích na směsný odpad jsou plasty, papír a bioodpad. Někteří lidé netřídí, nebo to dělají špatně. Bioodpad např. vyhazují i s igelitovým sáčkem.

Nedávno jsem se dozvěděl, že právě bioodpad tvoří v Česku složku komunálního odpadu až z 50%! Přitom se dá v podstatě zcela využít. Kompostováním, popř. k výrobě bioplynu. Takto zbytečně končí ve spalovnách, nebo na skládkách. Nejekologičtější je, když na zahradě mají lidé kompost, či kompostér, ač to dávno není zvykem. S plasty to je jinak. Těch vytříděných se k recyklaci využije jen menší část. Nejcennější jsou PET lahve. Těch se vytřídí jen část a všechny se na recyklaci nevyužijí. Navíc se z nich nové u nás moc nevyrábějí. Proto se zvažuje, po vzoru některých států, zavést jejich zálohování. Ubyde jejich pohazování v přírodě, méně končí v komunálním odpadu a méně se jich potom musí vyrobit. Navíc je tento systém v souladu s cirkulární ekonomikou. Cestou je i zavádění zálohovaných vratných kelímku na kávu, na pivo na fotbale, nebo na svařák na trzích. Méně jednorázových obalů znamená i méně odpadů. I zdánlivé drobnosti pomohou přírodě i nám všem.

Váš Pavel Bělobrádek